(021)88680224

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری نیز حداقل دو نفر شریک نیاز دارد و عمدتا برای مقاصد غیر تجاری به ثبت میرسد موسسه از نظر اعتباری برای دریافت وام و تسهیلات بانکی از طرف مشاوران ثبت هزاره سوم توصیه نمی گردد چو ن مطابق با بخشنامه اکثر بانکها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات مورد نظر به شرکتهای سهامی خاص تعلق می گیرد ، موسسه غیر تجاری بیشتر جهت فعالیت های خدماتی که عنوان تجاری ندارند ثبت می شود مثل برگزاری سمینار و همایش و از این قبیل خدمات.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیر تجاری

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران (حداقل دو نفر)

شرایط ثبت موسسه از قبیل میزان سرمایه، نشانی دفتر مرکزی، موضوع فعالیت موسسه، نام پیشنهادی جهت ثبت موسسه و ....( با مشاوره ثبت شرکت هزاره سوم انجام می گردد)

مدت زمان انجام ثبت موسسه حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148