(021)88680224

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در شرکتهای سهامی خاص و عام در مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیئت مدیره شرکت انجام می گرددو پس از اخذ گواهی نقل و انتقال سهام شرکت از اداره دارایی و حوزه مربوطه باید در اداره ثبت شرکتهای تجاری محل ثبت شرکت ثبت و آگهی گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران اعضای قبلی و جدید

مدارک شرکت شامل روزنامه رسمی آخرین هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت

آخرین لیست سهامداران شرکت

گواهی نقل و انتقال سهام دارایی

مدت زمان انجام تغییرات حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148