(021)88680224

ثبت صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ثبت صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می گردد افزایش سرمایه شرکت عمدتا در زمان اخذ تسهیلات بانکی به واسطه بخشنامه های بانکی صورت می پذیرد که باید مبلغ اخذ تسهیلات حداکثر تا 10 برابر سرمایه شرکت باشد و کاهش سرمایه نیز در زمان زیان شرکت انجام می گیرد که باید در اداره ثبت شرکتهای تجاری محل ثبت شرکت ثبت و آگهی گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران

مدارک شرکت شامل روزنامه رسمی آخرین هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت آخرین نشانی و موضوع فعالیت شرکت

آخرین لیست سهامداران شرکت

اظهارنامه افزایش و کاهش سرمایه شرکت

مدت زمان انجام تغییرات حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148

تماس با ثبت شرکت هزاره سوم کانال تلگرام ثبت شرکت هزاره سوم