(021)88680224

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است همانند شرکت مسئو لیت محدود با یک تفاوت مهم و آن اینکه هر شریک در صورت بدهکار شدن شرکت نسبت به کل مبلغ بدهی مسئول جبران خسارت است و باید نسبت به کل تعهدات پاسخگو باشد (برای مثال شرکت تضامنی آسیا و شرکاء)که عمدتا جهت ثبت شرکت های صرافی استفاده می شود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران (حداقل دو نفر)

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران

شرایط ثبت شرکت از قبیل میزان سرمایه، نشانی دفتر مرکزی، موضوع فعالیت شرکت، نام پیشنهادی جهت ثبت شرکت و ....( با مشاوره ثبت شرکت هزاره سوم انجام می گردد)

مدت زمان انجام ثبت شرکت مسئولیت محدود حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148